Nasi projektanci przyjmują w swojej pracy dwa podstawowe założenia: projektowany ogród musi cieszyć oko, ale być również praktyczny

Zieleń ogrodowa jest planowana w taki sposób, aby ogród wyglądał wspaniale również wtedy, gdy rośliny urosną. Każdy gatunek ma bowiem inne tempo wzrostu, formę pokrojową czy niezbędną przestrzeń nadziemną i podziemną. Wymaga to perspektywicznego spojrzenia zarówno na szczegół jak i na całość. Promujemy ideę ogrodu ekologicznego, dla tego szczególnie cenimy piękno rodzimych gatunków roślin. Dzięki temu po pewnym czasie ogród zaczyna stanowić integralną całość z otoczeniem, zachowując również dekoracyjny charakter.

Projekt ogrodu to również strona praktyczna. Jest on dostosowany do wielkości ogrodu, obiektów które już się w nim znajdują, ale również lokalnych warunków przyrodniczych i specyfiki otoczenia. Ogród powinien być tak wkomponowany w zewnętrzne środowisko, by nie występowały wzajemne negatywne oddziaływania. Ważną kwestią jest również możliwość utrzymania zielonego ogrodu w perspektywie lat. Oznacza to, że teren musi być tak zagospodarowany, by jego charakter nie zmieniał się w czasie, oczywiście przy założeniu odpowiedniej pielęgnacji roślin ogrodowych, trawników czy drzew. Jeśli w ogrodzie mają występować rośliny egzotyczne, muszą być odporne na nasze warunki klimatyczne i glebowe. Dzięki temu będą łatwe w utrzymaniu i pielęgnacji.

Projekty powstają przy szczególnym uwzględnieniu oczekiwań i założeń naszych Klientów, takich jak sposób użytkowania, łatwość utrzymania czy obecność zwierząt domowych.

Bezpiecznie wycinamy drzewa technikami alpinistycznymi lub przy użyciu podnośnika koszowego. W dogodnych warunkach drzewa ścinamy z ziemi. Prace są wykonywane z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo i mienie Klienta.

Dowiedz się więcej

Zajmujemy się projektowaniem i zakładaniem ogrodów. Prace wykonujemy starannie, mając na uwadze względy estetyczne i praktyczne. Świadczymy szeroki zakres usług od zakładania trawników po przycinanie roślin.

Dowiedz się więcej

Wykonujemy ekspertyzy ornitologiczne oraz inwentaryzacje przyrodnicze. Wieszamy budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. Promujemy ekologiczne sposoby zagospodarowania ogrodów poprzez doradztwo i wykonawstwo.

Dowiedz się więcej