Usługi ekologiczne to szeroki zakres fachowych prac, mających na celu zabezpieczenie naturalnych środowisk, będących siedliskami dziko występujących gatunków roślin i zwierząt.

Niekiedy wykonanie ekspertyz przyrodniczych jest uwarunkowane prawnie.Z kolei dla własnej satysfakcji warto skorzystać z naszej wiedzy, by stworzyć prawdziwy ogród ekologiczny.
Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne wykonuje się po pierwsze przed wykonaniem prac związanych z wycinką drzew na terenach prywatnych, po drugie, przed wykonaniem dociepleń budynków i niektórych inwestycji budowlanych, zaś po trzecie na potrzeby rolników chcących otrzymać dopłaty w ramach PROW.

Na szerszą skalę wykonujemy również inwentaryzacje przyrodnicze, mające na celu skatalogowanie gatunków, siedlisk, zbiorowisk, roślin i zwierząt występujących na obszarze planowanej inwestycji. Inwentaryzacja przyrodnicza jest elementem potrzebnym do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), wymaganej przed realizacją wielu inwestycji.

Zajmujemy się również tworzeniem ogrodów ekologicznych, co dotyczy zarówno nowych projektów, jak i już zagospodarowanych ogrodów.
Można je wspaniale dostosować do potrzeb dzikich gatunków zwierząt.W tym celu wieszamy budki lęgowe dla ptaków planując ich właściwe rozmieszczenie i dobierając specyfikację. Wybieramy i sadzimy rodzime gatunki roślin, które są naturalnym elementem naszych ekosystemów, będące też właściwym pożywieniem ptaków i ssaków zwracając przy tym uwagę na wzajemne oddziaływania między gatunkami całej fauny i flory.

Tworzymy ogród ekologiczny w taki sposób, by mógł stać się dla zwierząt schronieniem, źródłem pożywienia, miejscem wychowania młodych czy bezpieczną przystanią w trakcie migracji. Oczywiście łącząc wszystkie te elementy z potrzebami i wygodą Klienta!

Ekspertyzy ornitologiczne
Inwentaryzacje przyrodnicze

Bezpiecznie wycinamy drzewa technikami alpinistycznymi lub przy użyciu podnośnika koszowego. W dogodnych warunkach drzewa ścinamy z ziemi. Prace są wykonywane z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo i mienie Klienta.

Dowiedz się więcej

Zajmujemy się projektowaniem i zakładaniem ogrodów. Prace wykonujemy starannie, mając na uwadze względy estetyczne i praktyczne. Świadczymy szeroki zakres usług od zakładania trawników po przycinanie roślin.

Dowiedz się więcej

Wykonujemy ekspertyzy ornitologiczne oraz inwentaryzacje przyrodnicze. Wieszamy budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. Promujemy ekologiczne sposoby zagospodarowania ogrodów poprzez doradztwo i wykonawstwo.

Dowiedz się więcej