Już wkrótce łatwiej wytniesz niebezpieczne drzewo na działce sąsiada!

Usunięcie chorego lub uszkodzonego drzewa na działce sąsiada będzie prostsze. W sejmie procedowano zmianę ustawy o ochronie przyrody, które ma pozwolić na nakaz usunięcia niebezpiecznych drzew lub konarów.

Od kwietnia w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Jego autorem jest sejmowa Komisja ds. Petycji na wniosek obywatela.

Zmiany mają pomóc w szybszym usunięciu drzewa rosnącego na działce sąsiada, jeżeli może zagrażać ono życiu i zdrowiu ludzi bądź mieniu. Aby uzyskać usunięcie takiego drzewa należy będzie zwrócić się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a ten wyda decyzję nakazową, w której wyznaczy graniczny termin usunięcia takiego drzewa. Jeśli właściciel nie usunie drzewa w tym terminie samorząd usunie je na własny koszt, a potem obarczy nim właściciela nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach władze gminy będą mogły nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza że wycinka musi zostać przeprowadzona bez zbędnej zwłoki. Zdarzy się to w przypadku, gdy konar jest nadłamany i w każdej chwili może spaść.

Według projektu zasady mają również dotyczyć drzew na terenach wpisanych do rejestru konserwatora zabytków. W takim przypadku procedurę trzeba będzie przeprowadzić przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.