Czy obowiązują jeszcze pozwolenia na wycinkę drzew?

Wielu klientów pyta nas czy ma obowiązek zgłosić wycinkę drzew na swojej działce. Prześledźmy ostatnie zmiany w prawie i zobaczmy, kiedy i gdzie należy zgłosić zamiar wycinki drzew

W zeszłym wycinka drzew stała się bardzo gorącym tematem medialnym. Pojawiło się wiele niedomówień i przekręceń, powielanych przez media. W tym artykule sprawdzimy jak wyglądają przepisy dotyczące wycinki drzew w 2018 roku.

Przed wielką wycinką

Do końca 2016 roku, aby wyciąć drzewo o obwodzie pnia powyżej 25 centymetrów trzeba było uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew. Stosowne dokumenty wystawiały Urzędy Gmin. W wielu przypadkach wiązało się to z opłatą na rzecz gminy, lub obowiązkiem zastosowania nowych nasadzeń.

Lex Szyszko

Wiosną zeszłego roku media co kilka dni informowały nas o nadchodzących, planowanych bądź właśnie przeprowadzanych wycinkach w wielu miejscach w kraju. W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2017 roku przepisów zwalniających prywatnych właścicieli działek z obowiązku starania się o wycinkę drzew, Polskę nawiedziła prawdziwa fala wycinania. Z danych warszawskiego ratusza, w okresie od stycznia do maja 2017 roku usunięto 12 839 drzew i wykarczowano 1700 metrów kwadratowych krzewów. Te liczby robią wrażenie, szczególnie jeśli porównamy to do liczby drzew w lesie. Według dr hab. Zbigniewa Karaczuna ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przez pierwsze dwa miesiące, w całej Polsce wykarczowano około półtora miliona drzew.

Z nowego prawa najbardziej skorzystali deweloperzy. Metoda była prosta: działkę inwestycyjną przepisywano na osobę fizyczną, ta wycinała wszystkie drzewa i następnie z powrotem na dewelopera. Dzięki takiemu zabiegowi deweloperzy nie musieli płacić za usunięte drzewa, ani stosować nasadzeń kompensacyjnych. W skali Warszawy była to kwota ok 15-20 milionów złotych rocznie, która nie wpłynęła z tego tytułu do kasy miasta.

Wiele osób wycinało drzewa „na zapas”, mając świadomość, że tak liberalne przepisy zostaną wkrótce zaostrzone. Wycinano głównie drzewa liściaste, których wiele osób nienawidzi, bo jesienią trzeba grabić po nich liście.

Po kilku miesiącach obowiązywania nowej ustawy politycy postanowili naprawić swój błąd, nowelizując ustawę o ochronie przyrody.

Obowiązujące przepisy od 17 czerwca 2017 roku

Nowelizacja prawa nie przywróciła zezwoleń na wycinkę. Konieczne jest za to zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa. Jeśli plany nie spodobają się gminnym urzędnikom, mogą oni wnieść sprzeciw, w ciągu 14 dni od oględzin, ale tylko w niektórych przypadkach!

Zgłoszenie jest wymagane, jeśli obwód drzewa na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli drzewa będą miały większy obwód, zamiar wycinki trzeba będzie zgłosić w Urzędzie Gminy. Kiedy dokona się takiego zgłoszenia, urzędnik w ciągu 21 dni przeprowadzi oględziny drzewa, które ma zostać usunięte. Następnie samorząd ma 14 dni na wydanie ewentualnego sprzeciwu.

Jeśli samorząd nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie można dokonać wycinki. Urzędnicy podczas oględzin zwykle dzielą się swoimi spostrzeżeniami i na miejscu będą mogli powiedzieć, czy wniosą sprzeciw czy nie. Dla Państwa bezpieczeństwa proponujemy jednak odczekanie pełnych 14 dni, na uprawomocnienie się „milczącej zgody”.
Jeśli zależy nam na czasie możemy wcześniej wystąpić do urzędu o wydanie zaświadczenia, że nie zamierza on wnosić sprzeciwu. Jeśli je dostaniemy, możemy pracować przed upływem ustawowych 14 dni.

Kiedy urząd wniesie sprzeciw?

Zgodnie z prawem, urząd będzie mógł nie zgodzić się na wycinkę m.in. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami, bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.

Uwaga na inwestycje!

W przypadku stosowania zgłoszeń, należy pamiętać, iż właściciel nie może w ciągu 5 lat od dokonania wycinki prowadzić na tym terenie inwestycji, mających charakter działalności gospodarczej. Jeśli wybudujemy na miejscu wyciętych drzew np. warsztat samochodowy musimy się liczyć z naliczeniem opłat – nawet 500 złotych za centymetr obwodu usuniętej rośliny! Dotyczy to także nowych właścicieli nieruchomości, którzy z wycinką nie mieli nic wspólnego.

Summary
Czy obowiązują jeszcze pozwolenia na wycinkę drzew?
Article Name
Czy obowiązują jeszcze pozwolenia na wycinkę drzew?
Description
Wielu klientów pyta nas czy ma obowiązek zgłosić wycinkę drzew na swojej działce. Prześledźmy ostatnie zmiany w prawie i zobaczmy, kiedy i gdzie należy zgłosić zamiar wycinki drzew
Author
Publisher Name
Drzewni
Publisher Logo