Chcesz przyciąć drzewo sąsiada? Dowiedz się czy możesz to zrobić

Sąsiedzi często nie zastanawiają się, czy gałęzie z ich drzew nie przechodzą przez płot. Dzięki temu wpisowi dowiesz się, w jaki sposób zabrać się do tego zgodnie z przepisami.

Niestety nie decydujemy o tym kto zamieszka w budynkach wokół naszego domu. Niejednokrotnie sąsiadujemy z ludźmi, którzy niechętnie zajmują się swoją posesją i nie dbają o wizerunek swojego ogrodu. Bardzo częstą przypadłością, jaka spotyka mieszkańców domów jednorodzinnych są gałęzie przechodzące przez płot z sąsiedniej działki. Nawet jeśli nie przeszkadzają nam wizualnie, wystające konary mogą wyrządzić na naszej posesji wiele szkód. W przypadku wichury, stare, podeschłe gałęzie stają się nieobliczalne. Mogą spaść na nasz samochód, a co gorsza na członków naszej rodziny. W takich przypadkach należy działać jak najszybciej!

Czy można coś z tym zrobić?

Okazuje się, że tak! Dzięki zapisom w Kodeksie Cywilnym możemy usunąć korzenie lub gałęzie wystające na naszą posesję. Oczywiście nie zawsze i nie w każdym przypadku. Gałęzie muszą nam zagrażać, lub w bezpośredni sposób przeszkadzać w swobodnym gospodarowaniu własną nieruchomością. Musimy także zgłosić sąsiadowi (najlepiej na piśmie) termin, do którego on sam ma usunąć gałęzie. Jeśli tego nie zrobi, to możemy przystąpić do pracy. Termin powinien być „odpowiedni”, co oznacza, że musimy dać sąsiadowi trochę czasu na zorganizowanie ekipy i musi odbywać się to w odpowiedniej dla takich działań porze roku. Jeśli nie wiesz, jaki termin będzie odpowiedni, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 22 100 22 92 lub napisz maila na adres [email protected] – Doradzimy!

Art. 150. Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu.

To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Co więcej! Art. 149 Kodeksu Cywilnego pozwala nam na wejście na grunt sąsiada, w celu przycięcia pochodzących z niego gałęzi i owoców. Nie musimy go nawet informować o tym fakcie. Mimo to Drzewni polecają w ramach stosunków dobrosąsiedzkich poinformowanie sąsiada o tym fakcie.

Zgodnie z komentarzami prawników do kodeksu cywilnego, możemy również żądać od sąsiada pokrycia kosztów wycinki gałęzi, które przechodzą na nasz teren. Pozyskane drewno również przechodzi na naszą własność, bez konieczności zadośćuczynienia tego sąsiadowi.

Należy jednak pamiętać, że sąsiad może żądać naprawy szkód wynikłych z powodu wycinki, na przykład jeśli podczas wycinki podepczemy mu kwiaty, czy uszkodzimy płot. W takich przypadkach lepiej wezwać firmę, zajmującą się wycinką drzew nie tylko ze względu na profesjonalizm działania, ale również ze względu na ubezpieczenie wykonawcy.

Bonus: Co zrobić z owocami spadającymi z drzewa sąsiada na naszą posesję?

Zgodnie z Art. 148 owoce, które spadły z drzewa sąsiada na naszą działkę są naszą własnością. Nie musimy informować sąsiada o podjadaniu jabłek, czy wiśni które spadną na naszą działkę. Sąsiad nie ma również prawa żądać z tego tytułu od nas zadośćuczynienia.

Art. 148. Owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.

Żródła
Komentarz do Kodeksu Cywilnego autorstwa Stanisława Rudnickiego
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z pózn. zmianami Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Summary
Chcesz przyciąć drzewo sąsiada? Dowiedz się czy możesz to zrobić!
Article Name
Chcesz przyciąć drzewo sąsiada? Dowiedz się czy możesz to zrobić!
Description
Sąsiedzi często nie zastanawiają się, czy gałęzie z ich drzew nie przechodzą przez płot. Dzięki temu wpisowi dowiesz się, w jaki sposób zabrać się do tego zgodnie z przepisami.
Author
Publisher Name
Drzewni
Publisher Logo